Uram, te jól ismersz engem

1. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed. Valamit gondol a szívem, te mindjárt észreveszed. Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

2. Uram, te könyörülsz rajtam, mert a te irgalmad nagy; Ha szóra sem nyílik ajkam, megértesz, mert Atyám vagy. Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

3. Uram, te felemelsz engem, amikor gyenge vagyok, Hitem is megújul bennem, olykor, ha meglankadok. Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

4. Uram, megváltottál engem, értem is ömlött a vér, Jézus ott fenn a kereszten meghalt a bűneimér'. Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

5. Magam rád bízom egészen, hű Uram, én Istenem, Örömben, bánatban, vészben te légy nekem mindenem. Hála tölti be szívemet: szeret az Úr, nagyon szeret.

Home Next song