Ó! végtelen öröm

Ó! végtelen öröm

1. Ó! végtelen öröm, az Úr megbocsát, És Fiában nékünk, ím kegyelmet ád. Sok bűnünkért Ő ontott vért, a börtönt feltörte, A halált megölte és miénk az üdvösség, élet.

2. A kegyelem székén, - fel hogyan fognánk – Most irgalommal Jézus Krisztus néz ránk. Az Úr trónján és szent jobbján, ha szót kell szólnia, Ott az Ember Fia, a mennyei hű közbenjárónk!

3. Eljön hamar az Úr, amint igérte, És beteljesedik az ő győzelme. A népe már itt őrá vár, és ujjongva várja, Hogy vezesse haza, s színről színre láthassa majd őt.

4. Mily gazdagság nékünk e nagy szeretet! Ő szeret, Megváltónk! Hiány nem lehet! Itt égre száll, hogy nála a mennyben Majd szüntelen zengjen, hol örökkön örökké áldjuk!

Home Next song