A Sionnak hegyén

A Sionnak hegyén

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret, fogadást tésznek néked itten, tisztelvén tégedet, mert kérésüket a híveknek meghallod kegyesen, azért tehozzád az emberek jönnek mindenünnen.

2. Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet, De nagy volta kegyességednek eltörli vétkünket. Boldog, akit te elválasztál, fogadván házadba, Hogy előtted nagy buzgósággal járjon tornácodba.

3. Javaival a te házadnak megelégíttetünk, Szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk. A te csuda igazságodból megfelelsz minekünk; Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó! mi segedelmünk.

Home Next song