Ha áldott kezed m?veit, e nagy világot néze

Ha áldott kezed műveit, e nagy világot nézem,

1. Ha áldott kezed műveit, e nagy világot nézem, És szerelmednek jóvoltát az életemben érzem, Ó! nem tudom, hogy mit tegyek, mint dicsérjelek tégedet, Jó Atyám, Uram, Istenem!

2. Ha nézem bármely művedet, mind dicsőséged zengi; A föld, a víz, a csillagok is szent szavad teljesíti. Ki alkotá a szép napot, ki adta a sok csillagot, hogy tündököljön fényük?

3. A szél útját ki szabta meg, ki küld esőt a földre; Ki élteti a sok növényt, hogy felüdüljünk tőle? A te hatalmad műveli, és íme, híven hirdeti a jóságodat, Isten!

4. A nap, az éj, a zord vihar s a tenger dicsér téged; A kis virág, a csöpp bogár hirdeti dicsőséged; A fű, a fa, a zöld vetés, a büszke bérc, a vízesés, Mind áldja teremtőjét!

5. Ki egykor embert alkotál oly csodálatos módon, Te adtál néki értelmet, hogy néked hálát mondjon. Ő minden műved legszebbje, hogy hatalmadat hirdesse a világmindenségben.

6. Ó! jó Atyánk, ím áldva áld, kit lelked üdvre megment; Hadd értse ezt a nagy világ, és mondjon szívből áment; hogy tiszteljenek, féljenek, hogy imádják szent lényedet, és minden élő áldjon.

Home Next song