Stim cu toti, e-o lupta mare

Știm cu toți, e-o luptă mare

Știm cu toți, e-o luptă mare Între cer și-ntre pământ: Răul luptă cu-ncordare Să răpună tot ce-I sfânt!

Să luptăm făr’ nicio teamă, Căci vom fi biruitori Cu Isus, ostași de seamă, Niciodată trădători!

Căci dreptatea ni-e armură Și credința ni-este scut, Adevărul ni-e centură, N-avem nimic de pierdut!

Și o sabie ne-nvinsă Ni s-a dat ca să luptăm, În Cuvântul Sfânt cuprinsă: Cu ea-n luptă ne-avântăm!

Să pășim tot spre izbândă, Sub stindardul lui Isus; Cu privirea Sa ce-a blândă, El ne-așteaptă-n ceruri sus.

Iar, când lupta înceta-va, Atunci cel învingător O cunună-n cer purta-va Lângă-al său Mântuitor!

Home Next song