Nu ti-a fost prieten duhul lumii

Nu ți-a fost prieten duhul lumii

Nu ți-a fost prieten duhul lumii, Te-a amânat de azi pe mâini, /: Și, după ani de înșelare, Nimic nu țe-a lăsat în mâini. :/

Nu ți-a fost nici copilăria Prieten credincios, curând /: S-a dus senină către alții, Și gol te-a părăsit, plângând. :/

Nu ți-a fost prieten de credință Nici tinerețea cât ai vrut, /: Nici sănătatea, nici norocul, Un singur Prieten ai avut. :/

Dar pe Acela Unul singur L-ai prețuit cel mai puțin, /: L-ai ascultat cel mai din urmă Și L-ai privit cel mai străin. :/

Și, totuși, încă El așteaptă Ca-n sfintele-ți păreri de rău /: Să prețuiești a Lui iubire Cât mai așteaptă-n pragul tău. :/

Deschide-I singurului Prieten, Plângându-ți vina ta cu-amar, /: Căci, dacă și El se va duce, Poți plânge-n veci, va fi-n zadar!:/

Home Next song