El îmi trezeste mugurul fiintei

El îmi trezește mugurul ființei

El îmi trezește mugurul ființei, El îmi aprinde flacăra credinței, /:El este Cel mai dinlăuntrul meu, Isus e El, Preasfântul Dumnezeu:/

El pururi pune-n ochii mei lumină El este-amiaza mea oricând senină, /: El cântă-n harfa sufletului meu, Isus, Preaiubitul Dumnezeu! :/

El mi-e eterna, alba primăvară, El ușurează greaua mea povară, /:El toarnă pacea Lui în duhul meu, Isus, Nemărginitul Dumnezeu! :/

El de beteala dragostei îmi țese Veșmântul frumuseților alese, /: El îmi preface-n Templu trupul meu, Isus, Atotputernicul Dumnezeu!:/

O, slavă, slavă Numelui Său mare! El, Cel ce datu-mi-a răscumpărare! /: A pregătit în cer locașul meu, Isus, Mântuitorul Dumnezeu! :/

Home Next song