Lauda sa izvorasca

Laudă să izvorască

Laudă să izvorască din ființa mea mereu, Pentru Tine, pentru Tine, dulce Dumnezeul meu.

Laudă, laudă, laudă /: ție-ți cânt neîncetat, :/ ție Creatorul lumii, Tatăl meu Cel minunat.

Laudă să mi se-aprindă pe al inimii altar, Pentru Tine, pentru Tine, nesecat izvor de har.

Laudă să cânte-ntruna gura mea înflăcărat, Pentru Tine, pentru Tine, Cel ce mai răscumpărat.

Laudă să se înalțe din tot ce trăiesc și sunt Pentru Tine, pentru Tine, Dumnezeul meu Preasfânt.

Laudă mereu mai nouă fie viața mea deplin, Pentru Tine, pentru Tine, veșnic Dumnezeu. Amin!

Home Next song