Strânsi în jurul mesei Tale,

Strânși în jurul mesei Tale,

Strânși în jurul mesei Tale, Înțelegem deslușit, Doamne, prețul mântuirii, Ce-n iubire L-ai plătit.

Mulțumim de jertfa Ta, Mulțumim, mulțumim, Harul Tău întreg prin ea, Azi și-n veci îl primim.

Pentru-aducerea aminte, Pentru sângele-ți vărsat, Pentru sfânta-ți reamintire, Doamne-acum ne-am adunat.

Mulțumim de masa sfântă Care ne-ai întins-o-n har, Să trăim în părtășia Dragostei fără hotar.

Minunata rânduire Vrem cu râvn-a o-mplini, Până-n clipa când Tu, Doamne, Cu mărire vei veni!

Home Next song