Dumnezeu pe Însusi Fiul Sau

Dumnezeu pe Însuși Fiul Său

Dumnezeu pe Însuși Fiul Său ne-a dat, Cu-al Său sânge ne-a răscumpărat; Azi El ne privește în Isus Cristos, Curățiți în totul de păcat.

Slavă! Slavă Mielului junghiat, Căci El morții pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, Pentru Tatăl ne-a răscumpărat!

În curând, în slavă, noi vom fi cu El Și-om cânta de-a pururi lui Isus: ,,Vrednic este Mielul care-a fost junghiat, Slavă să-I aducem Lui în veci!"

Home Next song