Cea mai dulce vorba-i harul

Cea mai dulce vorbă-i harul

Cea mai dulce vorbă-i harul, Prin Isus Cristos venit, El de vin-al nostru cuget Pe deplin l-a curățit.

Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit.

Harul scapă din robie, Dă lumină și puteri, De nădejde și de pace Umple sufletu-amărât.

El e-o mină de avere La-ndemâna orișicui, E izvorul bucuriei, Este viața cea de veci.

Să cântăm deci Celui care Ne-a adus slăvitu-I har! El curând veni-va-n slavă, Și cu El noi vom domni!

A Lui față toți vedea-vom La un loc cu sfinții toți, Și-om cânta în slavă harul Ce-n iubirea-I ne-a adus.

Home Next song