Pentru credinta

Pentru credință

Pentru credință nu-i cuvântul “poate”, Ci “știu” că ea e-n Dumnezeul sfânt, /: Cel drept și-atotputernic peste toate, El peste tot, în cer și pe pământ… :/

Pentru credință, spațiu nu mai este, Și nici al timpului puternic zid, /: Ci ea-i pe-a veșniciei sfinte creste, Și orizonturi noi i se deschid… :/

Pentru credință nu e despărțire În toți ai Săi copii, născuți de sus, /: Căci ea-i un trup cu Veșnica Iubire, Și-n taina unității i-a adus… :/

Să ne păstrăm în unica credință! În ea suntem în adevăr și-n har, /: Prin ea pășim cu sfântă biruință Spre-al cerurilor nesfârșit hotar… :/

Home Next song