Doar pentru cei ce cred, Isuse

Doar pentru cei ce cred, Isuse

Doar pentru cei ce cred, Isuse, Tu prețul crucii l-ai plătit! Pe cei ce Te-au primit în viață, La viață Tu i-ai rânduit…

Credința, credința e puntea măreață Ce trece pe-orcine din moarte la viață!

Doar pentru cei născuți din Tatăl, Ce prin credință-au ascultat Cuvântul Tău cel sfânt și veșnic, Izvorul harului le-ai dat!

Doar pentru cei ce-n lume totul Au lepădat și Te-au adus Ca Domn sfințit în taina vieții Tu vei veni curând, Isus!

Dar cei ce nu vor ca să creadă Al Evangheliei Cuvânt Rămân pecetluiți de-a pururi În al păcatului mormânt!

Cui n-a crezut, degeaba-s toate Ce tu, prin jerfă-ai pregătit; Credinței doar îi dai intrare Isuse-n harul felurit…

Home Next song