Te doresc! Te doresc

Te doresc! Te doresc

Te doresc! Te doresc! Să Te văd, Isus, voiesc! Vreau să merg la Tine-n ceruri, Lângă Tine să fiu pururi, Și pe tron să Te privesc!

Vin' pe nor! Vin' pe nor! Soare blând, strălucitor! Ce plăcută mi-ar fi știrea Că plec sus, să văd mărirea Veșnicului Creator!

Ce frumos! Ce frumos! Stol de îngeri glorios! Toată veșnica cetate E din pietre nestemate Și din aur luminos.

Paradis! Paradis! Tu al vieții mele vis! Lângă Râul de-apă vie, Totu-i pace, bucurie, Doamne, du-ne-n Paradis!

Home Next song