Ah, oare când vei reveni

Ah, oare când vei reveni

Ah, oare când vei reveni, Al nostru Domn și Mire, Pe nori, în cer, a ne răpi, La Tine în mărire? Cu-ntregul dor și-ntregul gând Noi Te rugăm: "O, vin' curând!"

O, Doamne-a Ta venire E-a noastră fericire!

Noi azi cântăm iubirea Ta Și o simțim în viață, Dar am dori a Te cânta, Privind slăvita-ți față! O, mult ni-e dor să vii curând! O, vin', Isuse, Mire sfânt!

Multe dureri sunt pe pământ Și multă suferință! Mulți necinstesc Numele-ți sfânt Și pier în necredință. 'Naintea Ta câți vin smeriți, De Tine-n cer vor fi răpiți.

Să priveghem deci cu Isus, ținând făcli-aprinsă! Ne-ndrume sus, mereu mai sus, Puterea-I neînvinsă! S-aude glasu-I răsunând: "Fiți treji căci, iată, vin curând!"

Home Next song