Magasztallak, oh, Uram, hogy felemeltél

Magasztallak, oh, Uram, hogy felemeltél Nem örülhet rajtam gonosz ellenség. Hozzád kiáltottam Uram Istenem És te meggyógyítál teljesen engem. Mert csak pillanatig tartja haragját, De élet hossziglan jóakaratát. Este bánat száll be, reggelre öröm Dicsőítsétek Őt most és örökön.

Jó kedvedből magas hegyre álítál Jó állapotomban így gondolkodom Meg nem rendülhetek, a szívem nem fél De elrejtéd orcád s megroskadtam én. Ha a sírba térek dicsér-e a por? Örvendezhetnek-e nagy irgalmadon? Zengjen, néked hála, el ne hallgasson Szívemből fakadjon, öröm ajkunkon.

Én Uram Istenem, fogadd el hálám, Mert te oldoztad le sötét gyászruhám Siralmam örömre változtattad át Szálljon ezért hála szüntelen hozzád.

Home Next song