Jézusomnak nagy voltáért

Jézusomnak nagy voltáért E világról lemondok. Benne bízva, hőn szeretve Az Ő útján haladok.

Életem átadom, néki áldozom Szívem minden indulatát Jézusomnak adom.

Minden erőm, tehetségem Jézusomnak átadom. Földi évek szenvedélyek Ti néktek búcsút mondok.

Trónod zsámolyához hullva Bűnbánattal borulok Lelked által megszentelve Teljesen meghódolok.

Minden erőm s tehetségem Jézusomnak átadom Fogadd Uram szolgálattal Éltem néked áldozom.

Home Next song