Ha megszólal a harsona

Ha megszólal a harsona S az Úr minket egybegyűjt. A kristály tengernél, oh, hogy örvendünk. Ha a menyegző lakomán Együttesen ott leszünk, Urunk dicsősségében részesülünk.

Óh, mily boldogság lesz, Ha a kürt a szabadulást hirdeti. Oh, mily boldogság lesz Szívünk többé mit sem keserítheti.

Ha a végső ítéletben, Királyunk dicsőségben És égi fényességben megjelenik. Kitartaná áldott karját Nekünk adva országát. Örök dicsősségünk akkor kezdődik.

Ott a Sión hegyén állva, Hárfákkal a kezünkben, Mózes és a Bárány énekét zengik. Nem csak száznegyvennégyezren Dicsérik Istenünket, Hanem megszámlálhatatlan Nagy sereg.

Home Next song