A falu végén van egy kis ház

A falu végén van egy kis ház Reá az Úrnak szeme vigyáz. /: Nékem a hajlék kedves tanyám Ott lakik nékem Édesanyám :/ *2

Pacsirta kérlek, ha arra jársz, Ha a kis házra, reá találsz. /: Zörgesd meg lágyan az ablakát És zengd el szívem legszebb dalát :/ *2

Te égen fénylő, arany sugár, Ha jő anyácskám s ablakot tár. /: Ragyogd be végig, e kis szobát És csókold százszor a homlokát :/ *2

Lassanként reá alkony borul, Fájó porára sír domborul. /: Üres lesz nékem e kis tanyám Ha nem lesz többé Édesanyám :/ *2

Home Next song