Sa cântam toti!

Să cântăm toți!

Să cântăm toți! Să cântăm toți, într-un imn cucernic, Iubirea lui Isus. Mila Lui bogată Curge nesecată, Cu-al Său har nespus. Să răsune-ntreg văzduhul: Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți, într-un imn cucernic, Iubirea lui Isus. Pe îngusta-I cale Sarcinile Sale Sunt ușor de dus. Să răsune-ntreg văzduhul: Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți, într-un imn cucernic, Iubirea lui Isus. Viața Lui curată, Trupu-I fără pată, Jertfă l-a adus. Să răsune-ntreg văzduhul: Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți, într-un imn cucernic, Iubirea lui Isus. Tatăl, drept răsplată, Peste lumea toată Domn în veci L-a pus. Să răsune-ntreg văzduhul: Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Home Next song