Laudă pe Domnul

Laudă pe Domnul, o, suflete, și-a Lui mărire, Căci El iertare și pace ți-a dat cu iubire. Astăzi eu vin, o, Doamne ție mă-nchin, Cântând plin de fericire.

Laudă pe Domnul ce ține a lumilor soartă. El ca pe aripi de vultur adesea te poartă. Te-a mântuit, viața ți-a reînnoit, În cer ți-a deschis o poartă.

Laudă pe Domnul, căci El e a ta mângâiere, În bucurie, și-n ceasuri de-amară durere. În veșnicii, de-a pururi cu El vei fi, Mărind cereasca-I putere.

Lăudați toți pe Domnul pentru iubirea lui mare, De care nimic a nedespărți nu e-n stare. Căci Dumnezeu ne-a dat chiar pe Fiul Său, În marea Lui îndurare!

Home Next song