r Am camin mai sus de nori

Am cămin mai sus de nori

||: Am cămin mai sus de nori
În țara gloriei :||3x
Când vine Isus

||:Dar Isus,da Isus amintește mă:||3x
Când vii în curănd.

||: Am cămin mai sus de nori
Vrei să ai și tu:||
Când vine Isus.

|:Dar Isus,da Isus amintește mă:||3x
Când vii în curănd.

||: Jos port crucea sus cununa-n
țara gloriei :||
Când vine Isus.

||: Sus te va duce acasă
țara gloriei:||
Când vine-n curând.

Home


Next song