Nézd ez a reggel

Nézd ez a reggel, csillogó szép, Jeruzsálemben már ébred új remény. Rendben a leplek, fénylik a sír. Angyal hirdeti feltámadt! Krisztus él!

Ref.: Értelmet nyert a kín, Fájdalom, szeretet, a kiontott vér! Kész a megváltás, Ím értünk halt, feltámadt, a Krisztus él!

Mária sír, a bánata nagy: “Hol lehet, merre vitték az Úr testét?” Hallja a hangját, mellette áll Ő, a Mester, az Úr, szólítja nevét!

Ref.: Ma is szól, mily öröm, Éltet ad, békét hoz, remény hangja kél Megtart, míg visszajön Mert Ő él, feltámadt, a Krisztus él!

Ő és az Atya, kezdettől Egy. Felruház élő, szent hittel Szelleme. Tisztelet áldás, minden Övé, Halatom és erő Jézus Krisztusé!

Ref.: Feltámadtunk Vele, Meghalt már, a halál, Él a Szeretet! Uralma végtelen, Mert Ő él, feltámadt, a Krisztus él!

Home Next song