Nadejdea mea

Nădejdea mea e Dumnezeu Puterea Lui e mare. /: Prin dragostea şi harul Său Nădăjduiesc şi cânt mereu Căci a salvat sufletul meu Din veşnica pierzare :/

2. O licărire-n infinit E viaţa mea întreagă, /: Dar pentru mine S-a jertfit Isus din cer m-a mântuit Şi-o viaţă fără de sfârşit De veşnicii mă leagă. :/

3. Ţărână trecătoare sunt Dar cred în nemurire /: Căci Duhul Celui veşnic Sfânt Îmi dă putere şi avânt Să pot pleca de pe pământ Dincolo-n strălucire :/

4. Sunt călător spre ţara mea Cu Domnul am izbânda /: Mi-e călăuză dreapta Sa O, Doamne Tu nu vei lăsa Nicicând să cadă-n lupta grea Fiinţa mea plăpândă :/

5. În glas de ciocârlii duios Şi-n vuietul de ape /: În flori şi-n tot ce-i mai frumos În cei răscumpăraţi de jos, Iubirea sfântă-a lui Hristos O simt tot mai aproape. :/

6. Eu am aflat în Creator Şi pacea şi menirea /: Stăpân al lumii ziditor Tu mi-ai dat lacrima de dor Să Te iubesc, să mă-nfior Şi să-Ţi aştept venirea :/

Home Next song