Testvérek fel fel munkára

1. Testvérek fel fel munkára, Látva a bűnt, a nyomort. Mert csábjaival a Sátán fogva tartja ezt a kort.

Kar.: Testvérek, ne nézzük tétlen Hirdessük hát Jézus tanát. És az ki hű volt e létben, Nyer mennyei koronát!

2. Vessünk hittel szeretetből Jó magot, tiszta igét, s szemünk sugárzik az örömtől, midőn gyűjtjük a kévét.

3. Az iszákosság mit művel Mindenütt országunkban A vészfelhő immár közel, fel gyorsan, állj munkába.

4. Könnyelműség ottan nincsen, Hol komoly a munkavágy. Szemünk menny felé tekintsen, Arra, ki új erőt ád.

Home Next song