Nagy vagy te Isten

Nagy vagy te Isten

Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, Világteremtő a te szózatod; Mondád: legyen! S a puszta semmiségből Világosság s mindenség támadott.

A csillagezrek, a nap fényessége, Ég, föld követte szent parancsszavad: Remeg szívem s megdöbbenvén csudálja Mindenható,dicső hatalmadat.

2. Nagy vagy te, Isten, nagy a bölcseséged, Mindent mi szépen s bölcsen alkotál! A földi embert tetted gyermekeddé, Lelkedből lelket őneki adál.

Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben Dicső kezed nyomát szemlélteted: Szívem kitárva hódolással áldom Csudálatos nagy bölcseségedet.

3. Nagy vagy, Uram, és mily nagy a szerelmed, Fiadban mit velem éreztetél; A pislogó kis mécset el nem oltád S a megtört nádnak megkegyelmezél.

Mikor hevertem bűnben megkötözve, Felém kinyujtád irgalmas kezed; örömkönnyekkel térdre hullva áldom Te idvezítö nagy szerelmedet!

Home Next song