A szív honába fel üdén

A szív honába fel üdén…

1. A szív honába fel üdén Onnan ragyog az égi fény, Mert ott a lelkünk megpihen Oda helyez a kegyelem.

Kar.: Ott a dicső szép Kanaán Legyen tehát, szivünk vidám. Reá mutat a hit s remény, Előre hát vígan s üdén.

2. E pusztaság nem otthonunk. Ezen csak által vonulunk. Ami hazánk amott virul, Jordán vize hullámin túl.

3. E Jordántól nem rettegünk, Hisz száraz lábbal átkelünk, Urunk vezet s partra tesz, Örök hazánkba behelyez.

4. Óh boldog, édes állapot, Amelyre az Úr elhívott. Ki mindent jól elkészített. És minket megdicsőitett.

Home Next song