Igaz, hogy Jézus értem halt…

Igaz, hogy Jézus értem halt…

Igaz hogy Jézus értem halt, S eltörlé bűnömet? Isten Fia a fán kimult S megmenté lelkemet?

A kereszt az a hely hol feltűnt reggelem, Vak valék, ott megnyílott a szemem Mert a szívembe Jézust bevevém, Hozsiánna a béke ím enyém!

A Bárány hordta vétkemet a kínos keresztfán, Abból valóban láthatom szerelmét énhozzám.

Könnyűmmel meg nem adhatom nagy tartozásomat, De íme Jézus, átadom Tenéked magamat!

Home Next song