A jó pásztor

A jó pásztor

1. Hű pásztora a Sion nyájának: Jézus könyörgümk im néked. Ki épited oly szorgalommal Országodat és népedet.

Vezess a nyájhoz oda minket Adj életet, aklodba vigy! Legyünk szentsében élve, Neked, igaz, hűséges juhaid.

2. Im holt tetemként fekszünk mi itten, Életre te kelthetsz csupán, Kövek vagyunk csak s mily kemények, Te kifaraghatsz igazán.

Kezedbe foghatsz kimívelni, Hogy szeretettel behelyez Istenünknek templomába minket, Melyet népedből építesz.

Home Next song