A közbenjáró.

A közbenjáró.

1. Nézd Megváltómat, Ő értem esedez, Kell, hogy meg hallgassa az Atya szavát Szeret engem hévvel,habár csak szenny fedez. Add hát lelked, elméd, szíved Néki át!

KAR: Te éreted esdek,Te éreted esdek, Mindenkor esdek s imátkozom én.

2. Isten, Atyám, az, ki nem hagy el soh'sem Kegyelmi szavánál biztosabb mi van? Nemsokára érek majd vígaszteljesen Szép Sálembe, jöjj s leszünk ott boldogan!

3. Béke ez hatja át dúsan szívemet, Oly béke, milyenről nem tud a világ, Csak Jézus adhatja, mind ezt a nagy kegyet, Ah Téged is édes béke hasson át!

4. Megváltott téged, dícsérjed tehét Őt, Mutasd, hogy Megváltód lett Ő néked is, Imátkozzál buzgón, hisz Isten mindenütt, Hallja az imákat, Ő hall téged is.

Home Next song