Üdv-kőszál

1. Aki nékem megnyíltál, Rejts magadba üdv-kőszál! Oldalad szent folyója, Melyből víz és vér folya , Nékem üdvöt szerezzen, Bűnigámtól megmentsen!

Refrén: Törvényednek eleget Az én művem nem tehet Buzgóságom égne bár, Könnyem folyna mint az ár, El nem venné bűnömet, Egyedül csak a kegyed!

2. Mivel mit sem hozhatok, Keresztedre borulok, meztelen, hogy felruházz, Árván, bízva, hogy megszánsz. Tisztátlanul járulok, Moss meg, óh mert meghalok!

Refrén: Most, míg élek e földön És ha majd halálom jön, Ha éj völgyén átszállok, Ha bírám elé állok: Aki nékem megnyíltál, Rejts magadba üdv-kőszál.

Home Next song