Ha reád gondolok, oh Betlehem

Ha reád gondolok, oh Betlehem

Ha reád gondolok, oh Betlehem, Nagy öröm tölti el a kebelem. Istenünk nagy kegyét itt láthatom, Jézusom szerelmét csodálhatom Felvette a nyomort önkéntesen, Megjelent egy kicsiny szegény helyen Nem hiú pompa közt, nem gazdagon, Pedig a menny üdve nála vagyon.

Ha reád gondolok, oh Betlehem, Vigaszom csakhamar én meglelem Hisz lehet helyzetem bármi szegény, Meg nem vet Jézusom jól tudom én. Eljön Ő szivesen, meg nem utál, Benne a szív hű barátra talál. Ki értem felvevé a nagy nyomort, Mostan is hű keblén ápolva hord.

Ha reád gondolok, oh Betlehem,Helyzetem csakhamar megérthetem Vajjon a kebelem egy palota? Földi fény, hiúság s nagyzás hona? Vagy pedig a szívem egy Betlehem,Megszülettél benne, oh Mesterem Jó tehát, üdvös és kivánatos, Legyen a sziv szelid s alázatos!

Home Next song