Áldjuk mind a jó Atyát

Áldjuk mind a jó Atyát

Áldjuk mind a jó Atyát küldött mennyből napsugárt Földjeinkre bő esőt tiszta áldott levegőt.

Kar: Mindenért hálas légy amit nyújt hogy végy Dicsérjük az áldott gondos jó Atyát Áldásodat bőven küldjed mireánk /:Hálás a mi szivünk:/ néked jó Atyánk.

Adott frissitő vizet éhségben is kenyeret Ad még gyermek életet télen is jó meleget.

Áldott jó szüleinkért sok-sok szeretteinkért Az Úr Jézus Krisztusért dicső szabaditónkért.

A szent nyugalom napért kedves imaházunkért Hová buzgón sietünk mindig újból vágy szivünk.

Home Next song