Majd ha eljön az Úr Jézus égi dicsben

Majd ha eljön az Úr Jézus égi dicsben

Majd ha eljön az Úr Jézus égi dicsben mint király E világnak összes népe majdan Ő elébe áll Két oldalra fogja őket éles szemmel osztani És felettük az ítélet el fog akkor hangzani

KAR: Vajon ó mely oldalon állsz te majd ott egykoron. Arra kell most törekednünk,hogy álljunk a jobb felen Pálmaággal a kezünkben szép fehér ruhánk legyen.

Mert éheztem,szomjuhoztam, ennem,innom adtatok. Úton jártam házatokba,engem befogadtatok. Ruhával felruháztátok meztelen volt testemet Betegségben,fogságomban énhozzám eljöttetek.

Kik majd jobbján fognak állni, így szól nékik nyájasan. Jertek Atyám áldottai bírjátok most boldogan. Az országot,amely készült mielőtt még e világ A sok benne létezővel nyerte fundamentumát.

És azoknak akik balján félelem közt állanak Az ítélő nagy bírónak szavai így hangzanak Menjetek az örök tűzre,átkozottak menjetek Mely az ördög s angyalinak régtől elkészíttetett.

Home Next song