Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé

Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé

Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé Egybegyűlt tanítványival és eképpen beszélé: „Szerelmesim vigyázzatok,énvelem szomorkodjatok Imátkozzatok:/mert elközelgett az óra,hogy el kell válni A keserűség poharát nékem ki kell üritni.

Pétert,Jakabot és Jánost magához vevé És nagy félelmek közt mentek az olajfák hegyére Még Ő érzé fájdalmait tanítványi elmaradtak És elaludtak:/Őtet pedig a rettegés, szörnyű fájdalom Körűlfogá,mert érzé,hogy míly szörnyű lesz halála.

Atyám a keserű pohárt vedd el éntőllem Ó könyörűlj,ó szánakozz elhagyott gyermekeden. De megnyugszom végzéseden,akaratod szerint legyen Egész életem:/Lejött hozzá vígasztalni az ég angyala És lőn az ő verejtéke mint a víznek folyása.

De jön Judás az áruló a dühös néppel Eladja a Jó Mesterét átkozott csók jelével. Az ellenség reá törve kötelekkel kezeikben Össze kötözték:/Elhurcolták a főpapnak palotájába Ahol Péter tanítványa háromszor megtagadta.

Bársony székben űl Pilátus Jézus is ott áll A dühos nép között mintegy összetört liliomszál A nép vétkesnek kiáltja de rá nem bizonyíthatja Az ártatlanra:/Pilátus megmossa kezét drága edényből Mondván:én ártatlan vagyok ez igaznak vérétől.

Az ítélet ki lett mondva a szentencia És halálra ítéltetett az ég és a föld Ura Ki az egekből leszállot,az emberek között talált Keserűhalált:/Örvend és vígad a pokol,sír a menyország Mert a világ megváltója ott függ már a keresztfán.

Home Next song