Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé

Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé

Az utolsó vég vacsorát Jézus megevé
Egybegyűlt tanítványival és eképpen beszélé: „Szerelmesim vigyázzatok,énvelem szomorkodjatok
Imátkozzatok:/mert elközelgett az óra,hogy el kell válni
A keserűség poharát nékem ki kell üritni.

Pétert,Jakabot és Jánost magához vevé
És nagy félelmek közt mentek az olajfák hegyére
Még Ő érzé fájdalmait tanítványi elmaradtak
És elaludtak:/Őtet pedig a rettegés, szörnyű fájdalom
Körűlfogá,mert érzé,hogy míly szörnyű lesz halála.

Atyám a keserű pohárt vedd el éntőllem
Ó könyörűlj,ó szánakozz elhagyott gyermekeden.
De megnyugszom végzéseden,akaratod szerint legyen
Egész életem:/Lejött hozzá vígasztalni az ég angyala
És lőn az ő verejtéke mint a víznek folyása.

De jön Judás az áruló a dühös néppel
Eladja a Jó Mesterét átkozott csók jelével.
Az ellenség reá törve kötelekkel kezeikben
Össze kötözték:/Elhurcolták a főpapnak palotájába
Ahol Péter tanítványa háromszor megtagadta.

Bársony székben űl Pilátus Jézus is ott áll
A dühos nép között mintegy összetört liliomszál
A nép vétkesnek kiáltja de rá nem bizonyíthatja
Az ártatlanra:/Pilátus megmossa kezét drága edényből
Mondván:én ártatlan vagyok ez igaznak vérétől.

Az ítélet ki lett mondva a szentencia
És halálra ítéltetett az ég és a föld Ura
Ki az egekből leszállot,az emberek között talált
Keserűhalált:/Örvend és vígad a pokol,sír a menyország
Mert a világ megváltója ott függ már a keresztfán.

Home


Next song