Ó felséges Isten kegyelmes Urunk

Ó felséges Isten kegyelmes Urunk

Ó felséges Isten kegyelmes Urunk Légy a mi világosságunk Hogy majd egykor szent színed elejében, Juthassunk a dicsősségbe.

Mikor letesszük földi sátorunkat, Elhagyjuk minden bajunkat Változásba visz az idő korszaka, Mert megnyílt az Úr ajtaja.

Hasonlók leszünk a dicső Királyhoz, A királyi koronához Mely fényleni fog mint nap az égen, Melyhez hasonló nem lészen.

Míly szép ígéret a mi hű Urunktól, Szívünk gerjedez e szótól, Hát még ha Jézust meglátjuk majd a fényben, A megdícsőült seregben.

Mért ne küzdenénk a szép menyországért, Azért a dicső hajlékért Mely lesz egykor az igazaknak jutalma, Melyet ígért az Úr maga.

Home Next song