Úr Jézus, Megváltóm

Úr Jézus, Megváltóm Nincs senki olyan, mint Te. Minden napon magasztalom A Te szereteted nagy voltát.

Vigaszom, oltalmam, Menedékem, váram. Ami vagyok, egész valóm, Téged szomjaz, Téged áld.

Kiálts az Úrnak te föld, énekelj! Adj dicsőséget a Felségesnek.

Hegyek hódoljatok, zúgj tenger A mi Urunk nagy nevének. Éneklem hűséged és kegyelmed;

Örökké szeretlek én Istenem. Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel!

Home Next song