Zeng az angyalok kara

Zeng az angyalok kara

1. Zeng az angyalok kara Halld Jézust magasztalja Szól e földön békesség Isten s ember megbékélt Fel népek hirdessétek Ezt a dicső szent éjjelt. //:Mert egykor Betlehembe Istenünk jött hozzánk le://

2. Ujjongjon a fold és ég Hogy Megváltónk született Hogy Isten a menyből Üdvöt,győzelmet küld Emberré, szegénnyé lett Szolgaságban született. //:Mégis mindnyájunk bűne Egyedül rá van vetve://

3. Bekesség nagy királya Áldjuk, áldjuk nevedet Hogy e szegény világra Aláhoztad üdvödet Dicsőséged elhagyád Meggyőzéd itt a halált //:Éltél haltál érettünk Mindörökké dicsérünk://

Home Next song