Oh volna bár ezernyi nyelvem

1. Óh volna bár ezernyi nyelvem Ezernyi ajkam énnekem Hogy szívem óhalyához mérten Elzenghetném dícséretem /: Dícsénekre dícséneket. Arról mit velem Isten tett. :/

2. Bár hangzanék szavam serényen Magasra törve a napig Buzogna bár örömtől vérem Amíg csak erembe folyik /: Hogy lenne egy-egy dicszengés Én bennem minden érverés :/

3. Miért halgattok szívem erői Fel, fel munkára szorgosan Istent szolgálva Őt dícsérni Imádni buzgón hangosan /: Óh lelkem testem ne pihenj Dicsérjed Őtet szüntelen :/

4. Jóságod vágyom énekelni Amíg a nyelvem ép leend Örömnek áldozatját tenni Míg élet van a szivemben bent /: S ha nem lesz erő ajkamon Dícsérni fog majd sóhajom :/

5. Óh fogadd az én éneklésem Kegyelmesen jó Istenem Add, hogy ez ének mégszebb legyen Tenállad ott a mennybe fenn /: Amikor majd sok ezrekkel Dícsérlek örök énekkel :/

Home Next song