Mikor a nap

Mikor a nap lemenőbe

1. Mikor a nap lemenőbe Az ég alja felé jár Elmerengve rátekintek ez a nap is telik már.

Vajon hiába telik el ez a nap is éntőlem Mit is irhat mára az Úr a könyvébe felőlem.

2. Mit tettem az Úr Jézusért Tudtam türni szenvedni. Adakozni prédikálni és szent életet élni

Vagy talán ha veszekedtem Haragudtam rosz voltam Béküljünk hát meg egymással Mig a nap az égen van.

3. Hogy ne nyugodjon le a nap Haragudva az égről Mert azokért büntetés jön mireánk az Istentől.

Felejtsünk el minden rosszat Bocsássunk meg egymásnak Mint ahogy a napnak vége Legyen vége azoknak

4. Mert hogyha tán szivünk szerint Megbocsátni nem tudunk. Akkor mi a büneinkért Bocsánatot nem kapunk.

Igy hát fogjunk szépen kezet Bocsássunk meg egymásnak Mint ahogy a napnak vége Legyen vége azoknak.

Home Next song