Miféle nagy népcsődület

1. Miféle nagy népcsődület És mit akar e nagy tömeg Mely napról-napra gyüledez Ah! Vajon mit jelenthet ez?

//: Halld mily örömmel hirdetik Názáreti Jézus megyen itt ://

2. De hát e Jézus ki lehet? Hogy így buzdul a népsereg? Hallatlan ez! Minden felől Ifjú, öreg köréje gyűl.

//: És íme újból hirdetik Názáreti Jézus megyen itt ://

3. A drága Jézus Krisztus Ő, A Megváltó Üdvözítő! Szavára feltámad a holt És járni kezd ki sánta volt.

//: S még a vakok is hirdetik Názáreti Jézus megyen itt .//

4. Istennek hála jár ma is Egy házból másba mostan is Zörget keres körös-körül Örül ha ember üdvözül.

//: Kiálítson hát most mindegyik Názáreti Jézus megyen itt ://

5. Ah! Jertek bűnösök tehát Lerontja ő a bűn igát Szegények jertek, jertek óh Hitben lehettek gazdagok.

//: A megváltottak hirdetik Názáreti Jézus megyen itt ://

6. Ne zárd be hát a szívedet Most még üdvöt megnyerheted De ha a kegyidő lejár Akkor megtérni késő már.

//: Késő! A föld e jajtól zeng Názáreti Jézus már elment ://

Home Next song