Jeruzsálem templom drága szép köve

Jeruzsálem templom drága szép köve

1. Jeruzsálem templom drága szép köve Leborulva áll és puszta a helye Puszta falai közt sötét éjszaka Sion lánya áll és keserg rajta

Izráel nép elhagyatva nincs Táplálja őt az a reménység A jó Isten amit meg ígért Azt a földet vissza adja még.

2. Elmult már a ködös sötét éjszaka Világosság támadt a pusztuságba Jeruzsálem templom felépítve van Ne keseregj rajta Sion leánya.

Örvendj most már nincsen semmi baj Az Úr Jézus már köztünk van Hallgassunk hát kedves szavára Ez visz minket fel a menyországba.

3. Ez a Jeruzsálem a menny dicsőség Oda siet ismét a megvátott nép Az oda vezető úton mehetünk Nincsen azon semmi sem az ellenünk

Legyőzte azt a mi Királyunk Azért nem kell félni már nekünk Az Úr Jézus az a nagy Király Zászlója alá sorakozzál.

4. Aki ezt a zászlót magasan hordja Az Úr Jézusnak lesz bátor harcosa Az Isten igéje lesz a fegyvere S ezzel le lesz győzve Sátán ereje

Kard, pajzs sisak a szelídsége A Szent Lélek lesz a vezére Az Úr Jézus a parancsnoka Szent,szent legyen az akarata.

5. Az Úr Jézus eljön dicsben mint király Világ összes népe mind eléje áll Két csoportra fogja őket osztani Jobbfelőlieknek fogja mondani:

Jertek el én Atyám áldotti Azon országot örölölni Melyet én véremmel szereztem Azoknak kik hisznek én bennem.

6. Balfelőlieknek pedig ezt mondja: Menjetek el az örök kárhozatba Nem hittetek az én szent ígéimnek Melyeket az én szolgáim hirdettek.

Nincsen néktek semmi közötök S nem is lesznek ti örökösök Részetek az örök sötétség És azután a kín szenvedés.

Home Next song