Igy szolt egy anya a fiához

Így szolt egy anya a fiához

1. Így szolt egy anya a fiához Ma este a bálba ne menj Jöjj velem jöjj a Golgotára Hallgasd meg ami ott végbe megy Jöjj Jézushoz és ne halazd Szíved ma néki által add.

2. Az ifjú válasz képpen mondja Még egyszer hadd hogy el menjek Ez este szívem el nem rontja Majd holnap én is megtérek Örvendeni fogsz jó anyám És hallgatni fogod imám.

3. Éjfél s még ott mulat a bálba És vidáman szól a zene Csak az anyának szíve vérzik Míg hangzik az áldott ige Ő nyugton ülni jaj nem tud Fia a kárhozatba jut.

4. Már éjfél után üt az óra S a mécses szomorúan ég Még fáradtan megy mutatója És ott künn csillagos az ég Egy ifjú az ajtót nyitja Sápadt és könnyes az arca.

5. Így szól: Jöjj el gyorsan velem Fia ott fekszik betegen Meglátja ott sokat ne kérdjen Talán utolsó percében És szótlan lelé a fiát, Ki vívja a haláltusát.

6. A megtérés ideje elmúlt Most fekszik sírba csendesen De Jézus szava hozzád eljut Térjél meg még ma gyermekem Fogadd el jó anyád szavát Keresd lelked s üdvöd javát

Home Next song