Igaz keresztyénnek lenni nem valami csekélység

Igaz keresztyénnek lenni nem valami csekélység

1. Igaz keresztyénnek lenni nem valami csekélység Ámde Krisztusban maradni az a legfőbb nyereség Ha a testi kívánságok, szenvedélyek mibennünk Feltámadnak, küzdjünk bátran, visszafelé nem megyünk.

2. Ha a testünk csábít minket gyönyör élvezeteivel S jön a sátán sok száz ezer felé kísértésivel Megtagadjuk önmagunkat minden erővel küzdünk Legyen bár a világ gúnya, visszafele nem megyünk.

3. Ha a földi jóbarátok mind elhagynak bennünket Ha rokonunk, testvéreink megtagadnak bennünket Ha szomszédok, ismerősök mind nevetnek ellenünk Eltűrjük az Úr Jézusért, visszafelé nem megyünk.

Home Next song