Egy drága kincsem van nekem

Egy drága kincsem van nekem

1. Egy drága kincsem van nekem, A szép igaz remény, Hogy nyitva számomra a menny S örökké élek én.

Megváltóm ingyen adta ezt Ajándékúl nekem Ez bíztat, buzdit, bátorít Keskeny ösvényemen.

2. E kincshez úgy jutottam, hogy A bűnnek meghalék S most élek újra, de nem az Aki előbb valék.

Újjá születtem, Jézusom Adott egy új szivet Amelyben éle a hit, remény, S az égi szeretet.

3. Megváltóm értem szenvedett, Sok kín között a fán Kiontva vérét bűnömért Meghalt a Golgotán.

De harmadnapra győztesen Testben feltámadott És ezzel engem egy dicsőbb Élethez jutttatott.

4. Halálnak nincs uralma már Felettem, jól tudom. Megváltóm rég legyőzte azt, Ez vidít nagyon.

Igaz, hogy testem földbe száll De én élek tovább. S a mennybe Isten ád nekem Sokkal dicsőbb ruhát.

Home Next song