Az elso örömhirt

Az első örömhirt

Az első örömhirt az angyal mondta, a pusztában virrasztó pásztoroknak.

Mikor éjjnek idején elnémult a táj, Mikor összebújt fázón az alvó juh nyáj.

Refr: Örömhir, örömhir, örömhir nektek: Izráel Királya megszületett!

2. Ott messzi keleten egy csillag kigyúlt, És tündöklő fénnyel az égen vonult,

Csudaszépen ragyogott és szórta a fényt, ilyen égi jelt nem látott senki se még.

Refr: Örömhir, örömhir, örömhir nektek: Izráel Királya megszületett!

3. És ott napkeleten a bölcsek nézték A csillagnak fényét és felismerték:

“Ime megjött a Király”- kit népek vártak, El is indultak hittel és rátaláltak.

Refr: Örömhir, örömhir, örömhir nektek: Izráel Királya megszületett!

4. Ma szivünk zengi már a hit himnuszát, És dicséri,áldja a mennyek Urát,

Kinek szent szavára lett a Föld és az Ég, Fia vérén nyert üdvöt az emberiség!

Refr: Örömhir, örömhir, örömhir nektek: Izráel Királya megszületett!

Home Next song