Nem látod-é, hogy csónakod

1. Nem látod-é, hogy csónakod Örvények közt halad? Ki tudja, érsz-e holnapot, vagy elborít a hab? Könnyelműen, gondtalanul Evezned, hogy lehet? Vaj mid marad, ha veszve hull A mélybe életed?

2. Nem látod-é, hogy Jézusod Epedve vár terád? Éretted mennyit áldozott E hű, igaz barát! Közömbösen haladnod el Mellette, hogy lehet? Az üdvöt nem fogadnod el, Mit Ő kínál neked!

3. Nem látod-é, hogy sürgető Sok munka vár reád? A tétlenül töltött idő Fejedre néma vád. Míg fenn a nap, restül, tunyán Heverned, hogy lehet? Urad majd életed alkonyán Mi bért adhat neked?

4. Míg össze nem morzsolt a vész Evezz a révbe hát Amíg Jézus kegyelme kész, Halld meg hívó szavát, Amíg napod nem váltja éj Dologra, tettre föl! Az Úr veled, mitől se félj S Ő jár mindig elől!

Home Next song