Oh miként fogadjalak

1. Oh miként fogadjalak, Világ Megváltója, Méltókép, mint áldjalak, Lelkem megtartója! Oh Jézus gyújtsd szívemben Te szövétnekedet, Hogy érthessem mindenben Te szent tetszésedet.

2. A Sion hintett néked Zöld pálmaágakat, De én, dicsérlek téged, Zengvén zsoltárokat. Szívbéli háladással Imádlak Jézusom, Buzgó magasztalással Tenéked áldozom.

3. Oh, mit nem cselekedtél, Hogy megtartsd lelkemet, Ínségemből kivettél, Megváltván engemet. Én, aki országodból Méltán kiüzenték, Ím, abba irgalmadból Ismét belépheték.

4. Valék nehéz fogságban Te megszabadítál, Valék rút szolgaságban Te fölmagasztalál. Jöttél, hogy fölemeljed A porból lelkemet Adtál kincset, amelyet Világ el nem vehet.

5. Mi hozott le a földre A mennyből tégedet? Nem más, világnak üdve, Csupán a szeretet. A te kínos halálod Lőn a mi életünk, Te szent véred megváltott Békét szerzett nekünk.

Home Next song