Elbágyadt lelkemnek

1. Elbágyadt lelkemnek, Szomorú szíveknek, Ki vagy vigasztalója, Gyámoltalanoknak, Ügyefogyottaknak Erős oltalmazója, Mennybéli Istenség, Uralkodó Felség, Üdvösség megadója!

2. Sokfelöl ostromol, Ugyan reám omol A keresztnek zápora, Nincs kihez fordulnom, Segedelmet várnom, Mert Felséged ostora Reám eresztetett, Szívemre vettetett Hitemnek próbája.

3. Én gyarlóságomat, Erötlen voltomat, Óh, Úr Isten, jól látod. Hogy bánatim terhét, Ostromló erejét Nem bírhatom, Te tudod. Segedelmed nélkül Reménységem meghűl, Uram, ha nem táplálod.

4. Ha pedig tovább is Ez öldöklő tövis Sebhet akaratodból: Vigasztald szívemet, Nádszál hitemet, Erősítsd jó voltodból. Ha holtig is érzem Ostorodat, vészem Jó szívvel, mint Atyámtól.

5. Csak Jóbnak tűrését, Ábrahámnak hitét Oltsad az én szívembe. Én reménységemet Erötlenségemet Fogadd szent kegyelmedbe. Ellened ne vétsek, Csak Teneked éljek, Bízzam ígéretedben.

Home Next song