Zendítsetek dicséretet

1. Zendítsetek dicséretet, Ti földlakók, víg éneket, Az Úr el?tt ujjongjatok, A trón el?tt dalt mondjatok!

2. Az Isten Úr, mindenható, Mi sár vagyunk, ? alkotó; Mi népe, ? királyurunk, Mi nyájai, ? pásztorunk.

3. Küszöbjeit ma lépjük át, Betöltve mind szent csarnokát, Dicséretek szárnyára kel Úgy száll neve a mennybe fel.

4. Mert jó az Úr s szerelme nagy, Bocsánatot s kegyelmet ad, Örökre áll minden szava, Irgalma nem fogy el soha.

Home Next song